รายละเอียดเพิ่มเติม

โก่งไกแต่ง Magpul  (MOE THIGGER GUARDS) สีทราย

สำหรับปืนตระกูล M4/M16

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.2 g
ขนาด 13 × 17 × 7 cm