รายละเอียดเพิ่มเติม

อะไหล่ ชุดลั่นไก สำหรับปืน Glock 18/23/35  ค่าย WE

ช่วยแก้อาการปืน ยิงเบิ้ล / นกไม่สับ / เหนี่ยวไก ไม่ได้

อะไหล่ ชุดลั่นไก Glock18,23,35
อะไหล่ ชุดลั่นไก Glock18,23,35