Reddot Eo Tech 551 สีทราย พร้อมขาปลดเร็ว

1,750 ฿

SKU: red-dot-eotech-551-de
  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียด

Eo Tech 551 ปรับ 2 สี แดงเขียว

รุ่นนี้มียิงลายข้างสวยงามครับ ลายเส้นของด็อจทั้งสีเขียวและสีแดงไฟไม่มีแตก คมชัด

มีผ้าทำความสะอาดเลนส์และ SCOPECOAT PROTECTIVE COVER หรือฝาครอบป้องกันด็อจ ทำมาจากผ้าอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

Weight 2000 g