รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

  • ความสว่าง 400 ลูเมนส์ แสงขาว
  • โหมด เปิดติดค้าง (กดสวิทซ์ 1 ครั้ง) / เปิดชั่วขณะ (กดสวิทซ์ค้าง) / กระพิบ (กดสวิทซ์ 2 ครั้ง)
  • กดเปิดได้ทั้งสองฝั่ง
  • ใช้แบตเตอรี่ CR123A 1 ก่อน
  • ใช้ได้กับราง Glock ทุกรุ่น และปืนที่มีราง 20 มม. (พิคาทินี่) ทุกรุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 g