รายละเอียดเพิ่มเติม

กระเป๋าพานท้าย ไรเฟิล/ลูกซอง สีเขียว

สำหรับเก็บลูกกระสุน

ใน 1 ใบมีแถบเก็บลูกกระสุนให้ 2 แบบ ทั้งแบบลูกกระสุนไรเฟิล และแบบลูกกระสุนลูกซอง

และมีช่องซิปสำหรับใส่สำภาระเล็กๆน้อยๆได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g