รายละเอียดเพิ่มเติม

แกนพานท้าย M4  สีดำ
สำหรับปืนตระกูล M4 ที่ต้องการใส่ หรือเปลี่ยนแกนพานท้าย ให้เบาขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g