รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ หน้า-หลัง Troy รุ่นพับเก็บได้ ( Folding Battle Sight)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.1 g
ขนาด 13 × 17 × 7 cm