รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่อต่อท่อนอก สำหรับต่อท่อนอก ให้ยาวขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ต่อจาก M4 CQB ให้เป็น M4A1
หรือจะเพิ่มความยาวเดิมของปืนได้ทุกรุ่น
เกลียวซ้ายมาตรฐานใช้ได้กับปืนจีนทุกรุ่น ผิวงานเนียน

**เกลียวซ้ายหมายถึง หมุนเข้าทวนเข็มนาฬิกา หมุนออกตามเข็มนาฬิกา****

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 13 × 17 × 7 cm