รายละเอียดเพิ่มเติม

พานท้าย Magpul STR

วัสดุเป็นพลาสติก ABS อย่างดี มีรูสำหรับติดหูกระวินได้ที่บริเวณด้านล่าง
ทำให้สะดวกเวลาติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น สายสะพายปืน แล้วก็มีช่อง 2ช่อง สำหรับเก็บอุปกรณ์ได้เล็กน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g