รายละเอียดเพิ่มเติม

แก๊สหลอด CO2 ยี่ห้อ AIMTOP แพค 5 หลอด
สำหรับบีบีกัน น้ำหนัก 12 กรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 280 g
ขนาด 170 × 110 × 60 cm