รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลตัวปืน A&K SXR-002

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 3000 g