รายละเอียดเพิ่มเติม

รางแปลงลูกกรดเป็นรางบีบีกัน

รางแปลงลูกกรดเป็นรางบีบีกัน   ราง 11mm เปลี่ยนเป็นราง  20mm

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.2 g
ขนาด 13 × 17 × 7 cm