รายละเอียดเพิ่มเติม

flash hider ปลอกลดแสงแต่ง แบบ B สำหรับปืนยาวไฟฟ้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g