รายละเอียดเพิ่มเติม

เลเซอร์ตั้งศูนย์ Laser Bore Sighter  ใช้ตั้งศูนย์ปืน มีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้ภายในกล่อง

มีหัวล็อค ปลายกระบอกปืน สำหรับรูลำกล้องขนาดต่างๆ
มีไขควงและประแจหกเหลี่ยมให้ สามารถตั้งศูนย์เลเซอร์ ขึ้น-ลง และ ซ้าย-ขวาได้

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g