รายละเอียดเพิ่มเติม

ขาจับอุปกรณ์เสริม สามารถใช้จับอุปกรณ์ได้หลากหลายแบบ

ไม่ว่าจะเป็น ไฟฉาย,เลเซอร์ แล้วแต่จะเลือกใช้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 g
ขนาด 13 × 17 × 7 cm