รายละเอียดเพิ่มเติม

  • พอดีกับราง Picatinny มาตรฐาน
  • สำหรับติดอุปกรณ์เสริม เช่น ไฟฉาย , เลเซอร์,Red Dot

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.2 g
ขนาด 13 × 17 × 7 cm