รายละเอียดเพิ่มเติม

Rail Cover สำหรับ ราง Keymod
1 ชุด มี 10 ชิ้น ความยาว 5.5 นิ้ว

ภาพตัวอย่างหลังการติดตั้ง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 g