รายละเอียดเพิ่มเติม

สปริงแต่งแรง สำหรับปืนสไนเปอร์ Snow Wolf M24

ความแรงประมาณ 550 – 600 FPS

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 g