รายละเอียดเพิ่มเติม

ไกแต่ง สำหรับ M4/M16 airsoft Gun สีดำ ไกตรงทำให้สามาถกดลั่นไก ได้ไวขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 g