hop-up คือ ชุดลมที่ทำให้ปืนบีบีกัน สามารถยิงออกมาได้ไกลขึ้นและแม่นยำมากขึ้น

No products were found matching your selection.