รายละเอียดเพิ่มเติม

แก๊สหลอด CO2 ยี่ห้อ AIMTOP แพค 10 หลอด
สำหรับบีบีกัน น้ำหนัก 12 กรัม

AIMTOP Co2 Gas 10 Pcs.
Fits all standard 12 gram Co2 air pistols and air rifles.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g