รายละเอียดเพิ่มเติม

เป้าเพลตเหล็กสำหรับฝึกซ้อมยิงปืนบีบีกัน
รุ่น สำหรับฝึกซ้อมIPSC,IDPA,USPA
(Polish Plate for IPSC,IDPA,USPA Practice and Training)
ขนาดเป้าเพลตเส้นผ่านศูนย์กลาง : 2นิ้ว
คุณสมบัติ :
#น้ำหนักเบา
#ติดตั้งง่าย
#เป้าเพลตเหล็กวงกลม จำนวน8เพลต
#ติดตั้งด้วยแถบแม่เหล็ก
#เป้าเพลตเมื่อถูกยิงจะหล่นลง
#เป้าเพลตจะเอียงซ้ายขวาไปมาเมื่อมีเพลตถูกยิงหล่น
#ใช้ฝึกซ้อมการยิงเป้าแบบ IPSA,IDPA,USPA
**ใช้สำหรับฝึกซ้อมยิงปืนบีบีกันเท่านั้น**