รายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกกระสุน 0.20 กรัม 200 นัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 40 g