รายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกกระสุน 0.20 กรัม 500 นัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 100 g