รีวิว Zoraki 914 ปืนแบลงค์กัน ยิงรัวได้ และ Zoraki 2914

ปืน Blank Firing Gun หรือว่าปืนเสียงเปล่า จาก Zoraki กระสุนที่ใช้เป็นขนาด 9 mm P.A.K. แม็กกาซีนบรรจุลูกได้ 14 นัด พิเศษ รุ่น 914 สามารถยิงรัวได้

ปืนแบลงค์กัน คืออะไร ปืนแบลงค์กันเป็นปืนที่ทำเลียนแบบปืนจริง ทั้งด้านขนาดและน้ำหนัก ทำมาเพื่อยิงกระสุนเสียงเปล่า P.A. knall ไม่สามารถใช้กระสุนจริงหรือทำการดัดแปลงได้ มีการออกแบบเพื่อป้องกันการนำไปดัดแปลงตัวปืน การใช้งานปืนแบลงค์กันที่มักจะเห็นกันบ่อยๆ ก็อย่างเช่น การถ่ายภาพยนต์ ละคร โฆษณา การให้เสียงสัญญาณ หรือการฝึกซ้อมยิงปืนเพื่อให้ชินกับเสียงปืน และการเก็บสะสมก็ได้เช่นเดียวกัน

การสั่งซื้อปืนแบลงค์กัน ผู้ซื้อจะต้องใช้เอกสารบัตรประชาชนเพื่อประกอบการซื้อ และผู้ซื้อจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

Share this post